Desconnexió de la WiFi després de la suspensió

El problema

Problema endèmic en els portàtils amb GNU/Linux: poses la màquina en suspensió i, en tornar, no hi ha manera que es torne a connectar a la xarxa WiFi (i, en ocasions, ni a la xarxa per cable).

Tot i que ja havia trobat i aplicat una solució per als meus portàtils fa temps, després d’una cerca per Internet he trobat diverses propostes i he volgut provar-ne alguna de nova.

Solució senzilla: eliminar configuracions de xarxa, reiniciar, configurar

Aquesta m’ha semblat especialment senzilla d’aplicar (i, a més, la descripció es referia concretament a l’escriptori Cinnamon):

 1. clicar sobre la icona de xarxa del panell inferior;
 2. clicar sobre la xarxa activa per desconnectar-la (en el meu cas, he de clicar sobre «Sense fil» per aconseguir-ho);
 3. clicar sobre «Connexions de xarxa»;
 4. en la finestra del mateix nom, eliminar totes les connexions, tant les de cable com les sense fil;
 5. reiniciar el sistema;
 6. torna a configurar l’accés a la xarxa WiFi normalment.

L’autor del comentari explica que el problema es genera durant la instal·lació del S.O. i que es pot evitar si la duem a terme sense connexió a Internet (i, per tant, actualitzant el sistema després, quan ja està completament instal·lat).

Font: fòrums de Linux Mint, usuari JOPETA, Re: Desconexión Wifi después de suspender o hibernar

Després d’aplicar aquesta solució, he iniciat una sèrie de suspensions per veure’n l’eficàcia. Al principi, ha anat bé, però, en tornar de la 9a suspensió, no ha reprès la connexió.

La solució que vaig trobar anteriorment

Un cop vaig comprovar que aquesta solució no era eficaç al 100%, vaig aplicar la que havia trobat feia uns mesos i que m’havia donat bon resultat amb el portàtil de la feina. Ja l’havia documentada en aquest article.

En resum, cal trobar els noms dels controladors de xarxa amb aquesta ordre (amb privilegis d’administrador):

# lshw -C network | grep driver
[sudo] contrasenya per a giorgio:      
    configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.10.0-1057-oem firmware=59.601f3a66.0 cc-a0-59.ucode ip=192.168.1.67 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
    configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=5.10.0-1057-oem firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted 

D’ací, agafem els noms dels controladors de xarxa; en aquest cas, iwlwifi i r8169 (apareixen després de driver=).

El següent pas és crear un fitxer de configuració amb una instrucció que protegirà el funcionament d’aquests controladors. El fitxer a crear és /etc/pm/config.d/unload_modules ; calen privilegis d’administrador per a fer-ho:

# vim /etc/pm/config.d/unload_modules

L’ordre que haurem d’escriure en aquest fitxer és:

# EVITAR QUE LA WIFI TINGA PROBLEMES DESPRÉS DE TORNAR DE SUSPENSIÓ O D'HIBERNACIÓ
SUSPEND_MODULES="$SUSPEND_MODULES iwlwifi r8169"

Com veiem, l’ordre llista els noms dels controladors que havíem obtingut en el primer pas. Després d’això, només cal reiniciar l’equip perquè la solució comence a funcionar.

Després de reiniciar, he fet dues sèries de suspensions per comprovar-ne el funcionament; la primera ha funcionat 17 cops de fila; la segona, 35, un resultat força millor al de la primera solució.

Conclusions

Aquesta no és, encara, una solució al 100%, però, mentre en trobe una de millor, m’hi hauré de conformar. Algun suggeriment?

Deixa un comentari

Cookies? Galetes? Bunyols! Aquest blog utilitza bunyols per... bé, us mentiria si us digués que sé per a què punyetes utilitza bunyols aquest blog; a més, els bunyols els posa Wordpress, no jo, que no els vist mai. Però, com que la llei mana que us n'avise, avisats quedeu.
Accepte els bunyols
No vull bunyols, que engreixen!