Recuperar la connexió a Internet després de tornar de suspensió

Un dels pitjors maldecaps com a usuari de sistemes GNU/Linux és el fet que, en tornar de suspensió o d’hibernació, la connexió a Internet dóna grans problemes. El més freqüent és el que jo anomene «la falsa connexió»: l’indicador informa que estem connectats a la xarxa, però aquesta connexió és inoperant, no ens permet cap interacció, siga navegant o siga amb un ping. Per sort, he trobat un vídeo tutorial que, de moment, m’ha funcionat en el 100% dels portàtils (dos, per a ser exactes) on he aplicat el sistema. Si voleu anar a la font, aquest n’és l’enllaç (gràcies, jen0f0nte); després, he vist que la mateixa informació es troba reflectida en aquest article. El que segueix és una simple traducció amb algun detall de la meua collita; se suposa que aquest sistema funciona en tots els sistemes de la família Debian, però ignore si funcionarà amb d’altres famílies.

El primer que cal fer és obtenir la indicació del controlador que administra la connexió. Això ho fem amb l’ordre [1]lshw, list hardware, és una ordre que sol estar present en tots els sistemes GNU/Linux; de no ser així, es pot instal·lar amb sudo apt-get install lshw (o una ordre equivalent si no esteu emprant … Continue reading:

# lshw -C network

L’opció -C network farà que lshw ens informe només sobre el maquinari relacionat amb la connexió a Internet. La informació que obtindrem serà similar a:

# lshw -C network
*-network
description: Wireless interface
product: RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
vendor: Ralink corp.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: wlp3s0
version: 00
serial: XX:XX:XX:XX:XX:XX
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=rt2800pci driverversion=5.4.0-80-generic firmware=0.40 ip=192.168.1.38 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
resources: irq:17 memory:f7900000-f790ffff
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0.2
bus info: pci@0000:04:00.2
logical name: enp4s0f2
version: 0a
serial: XX:XX:XX:XX:XX:XX
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=r8169 latency=0 multicast=yes
resources: irq:19 ioport:d000(size=256) memory:f2104000-f2104fff memory:f2100000-f2103fff

L’exemple es refereix a un portàtil amb una targeta sense fils (Wireless) i una altra amb cable (Ethernet). De tota aquesta informació, només ens interessa la que trobem després de driver=, és a dir, els noms del controladors de cada targeta: rt2800pci i r8169 respectivament.

El següent pas és crear un fitxer de configuració amb una instrucció que protegirà el funcionament d’aquests controladors. El fitxer a crear és /etc/pm/config.d/unload_modules; calen privilegis d’administrador per a fer-ho:

# vim /etc/pm/config.d/unload_modules

L’ordre que haureu d’escriure en aquest fitxer és:

SUSPEND_MODULES="$SUSPEND_MODULES rt2800pci r8169"

És clar, vosaltres haureu d’emprar els noms dels drivers que us haja donat lswd. Òbviament, podeu emprar l’editor que més us agrade. I, després d’això, ja podeu posar l’ordinador en suspensió: en tornar-ne, la connexió a Internet, siga per WiFi, siga per cable, hauria de funcionar.

Referències, comentaris, destrellats...

Referències, comentaris, destrellats...
1 lshw, list hardware, és una ordre que sol estar present en tots els sistemes GNU/Linux; de no ser així, es pot instal·lar amb sudo apt-get install lshw (o una ordre equivalent si no esteu emprant una distro de la família Debian).

Uneix-te a la conversa

1 comentari

Deixa un comentari

Cookies? Galetes? Bunyols! Aquest blog utilitza bunyols per... bé, us mentiria si us digués que sé per a què punyetes utilitza bunyols aquest blog; a més, els bunyols els posa Wordpress, no jo, que no els vist mai. Però, com que la llei mana que us n'avise, avisats quedeu.
Accepte els bunyols
No vull bunyols, que engreixen!