Contacteu

Voleu contactar amb mi? Sí? N’esteu segurs? No sé jo… A veure si sou Testimonis de Jehovà…