Publicar des d’Emacs amb Org2Blog (2)

Bé, doncs la publicació amb Org2Blog sembla molt més sencilla que amb WeBlogger. L’únic que, de moment, no he trobat en Org2Blog és la possibilitat de recuperar articles que ja han estat publicats (o que es troben en forma d’esborrany) per a reeditar-los. Per tota la resta, aquesta aplicació em sembla més còmoda.

En desar un esborrany de l’article amb UI j (Save Post Draft)1, Org2Blog afegeix algunes etiquetes de capçalera (BLOG2, POSTID3, DATE4) precedides de #+. Cal afegir-hi (de moment, a mà) d’altres: TITLE (per a indicar el títol de l’article), CATEGORY i TAGS.

Sí, ja ho sé, això queda molt desorgantizat: més endavant escriuré un resum de com funciona tot això. El que sí que tinc clar és que ara em resultarà molt més senzill publicar cosetes al blog: aprepareu-vos!

Notes

1

UI és l’abreviatura de M-x org2blog-user-interface; la lletra que ve tot seguit és la que està associada a la ordre a aplicar (que, en el text, l’he indicada en negreta i entre parèntesis).

2

Amb el nom del blog que vaig indicar en la configuració (unes línies afegides al init.el).

3

Un valor numèric seriat que identifica de manera unívoca l’article.

4

Data i hora d’enviament de l’esborrany. A diferència del que em passava amb Weblogger, no em dóna cap problema.

Deixa un comentari

Cookies? Galetes? Bunyols! Aquest blog utilitza bunyols per... bé, us mentiria si us digués que sé per a què punyetes utilitza bunyols aquest blog; a més, els bunyols els posa Wordpress, no jo, que no els vist mai. Però, com que la llei mana que us n'avise, avisats quedeu.
Accepte els bunyols
No vull bunyols, que engreixen!