Recuperar la connexió a Internet després de tornar de suspensió

Evitar els problemes de connexió a Internet en tornar de suspensió o hibernació. Família Debian.

Un dels pitjors maldecaps com a usuari de sistemes GNU/Linux és el fet que, en tornar de suspensió o d’hibernació, la connexió a Internet dóna grans problemes. El més freqüent és el que jo anomene «la falsa connexió»: l’indicador informa que estem connectats a la xarxa, però aquesta connexió és inoperant, no ens permet cap interacció, siga navegant o siga amb un ping. Per sort, he trobat un vídeo tutorial que, de moment, m’ha funcionat en el 100% dels portàtils (dos, per a ser exactes) on he aplicat el sistema. Si voleu anar a la font, aquest n’és l’enllaç (gràcies, jen0f0nte); després, he vist que la mateixa informació es troba reflectida en aquest article. El que segueix és una simple traducció amb algun detall de la meua collita; se suposa que aquest sistema funciona en tots els sistemes de la família Debian, però ignore si funcionarà amb d’altres famílies.

El primer que cal fer és obtenir la indicació del controlador que administra la connexió. Això ho fem amb l’ordre [1]lshw, list hardware, és una ordre que sol estar present en tots els sistemes GNU/Linux; de no ser així, es pot instal·lar amb sudo apt-get install lshw (o una ordre equivalent si no esteu emprant … Continue reading:

# lshw -C network

L’opció –C network farà que lshw ens informe només sobre el maquinari relacionat amb la connexió a Internet. La informació que obtindrem serà similar a:

# lshw -C network
*-network
description: Wireless interface
product: RT5390 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
vendor: Ralink corp.
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: wlp3s0
version: 00
serial: XX:XX:XX:XX:XX:XX
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=rt2800pci driverversion=5.4.0-80-generic firmware=0.40 ip=192.168.1.38 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
resources: irq:17 memory:f7900000-f790ffff
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0.2
bus info: pci@0000:04:00.2
logical name: enp4s0f2
version: 0a
serial: XX:XX:XX:XX:XX:XX
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=r8169 latency=0 multicast=yes
resources: irq:19 ioport:d000(size=256) memory:f2104000-f2104fff memory:f2100000-f2103fff

L’exemple es refereix a un portàtil amb una targeta sense fils (Wireless) i una altra amb cable (Ethernet). De tota aquesta informació, només ens interessa la que trobem després de driver=, és a dir, els noms del controladors de cada targeta: rt2800pci i r8169 respectivament.

El següent pas és crear un fitxer de configuració amb una instrucció que protegirà el funcionament d’aquests controladors. El fitxer a crear és /etc/pm/config.d/unload_modules; calen privilegis d’administrador per a fer-ho:

# vim /etc/pm/config.d/unload_modules

L’ordre que haureu d’escriure en aquest fitxer és:

SUSPEND_MODULES="$SUSPEND_MODULES rt2800pci r8169"

És clar, vosaltres haureu d’emprar els noms dels drivers que us haja donat lswd. Òbviament, podeu emprar l’editor que més us agrade. I, després d’això, ja podeu posar l’ordinador en suspensió: en tornar-ne, la connexió a Internet, siga per WiFi, siga per cable, hauria de funcionar.

Referències, comentaris, destrellats...

Referències, comentaris, destrellats...
1 lshw, list hardware, és una ordre que sol estar present en tots els sistemes GNU/Linux; de no ser així, es pot instal·lar amb sudo apt-get install lshw (o una ordre equivalent si no esteu emprant una distro de la família Debian).

Un alies per matar una aplicació que no es vol tancar

Massa sovint, el Kodi es resisteix a l’ordre de tancar, cosa que m’obliga a recórrer al kill -9. Amb un alies, simplifique el procediment habitual.

L’amic Zorion m’ha fet notar, via Mastodon, que el procés es pot simplificar amb una comanda que jo desconeixia, pkill. Efectivament, després de consultar-ne el man i de fer-hi un parell de proves, he vist que, per tancar correctament Kodi, hi ha prou amb pkill -9 kodi.bin, de manera que ni tan sols necessite recórrer a un àlies. Apa, ja està, no cal que llegiu la resta de l’article. Gràcies a Zorion![1]Això sí, la diversió i tot el que he après en el procés no m’ho treu ningú 🙂 .

Massa sovint, el media center Kodi es resisteix a l’ordre de tancar, cosa que m’obliga a recórrer al kill -9. Amb un alies, m’estalviaré el procediment habitual (que implica escriure un parell d’ordres en el terminal):

$ ps -e | grep kodi
8457 ? 00:00:00 kodi
8462 ? 00:00:20 kodi.bin
$ kill -9 8462

Senzill, però tediós, repetitiu. Vaig decidir automatitzar-ho amb un àlies que inclouria al .bash_aliases. Després d’investigar en els documents man i en un parell de pdf molt útils, he arribat a arribat a crear el següent àlies que m’ho soluciona:

alias killkodi='victima=`ps -e | grep kodi.bin | tr " " ";" | cut -f1 -d \;` ; if [ "$victima" = "" ] ; then victima=`ps -e | grep kodi.bin | tr " " ";" | cut -f2 -d \;` ; fi ; kill -9 $victima'

Dificultats a resoldre

Es tractava, com feia manualment, d’obtenir (amb ps - e | grep kodi.bin) l’identificador numèric del procés per a utilitzar-lo en l’ordre kill -9; amb cut, es pot obtenir el fragment desitjat (considerat com un «camp» en una línia de text). El problema és que l’identificador pot constar de quatre xifres o de cinc; en el primer cas, això fa aparèixer un espai blanc al davant, cosa que converteix l’indicador en el segon camp; en canvi, si consta de cinc xifres, no hi ha cap espai en blanc al davant i, aleshores, l’indicador és el primer camp de la línia.

La solució passa per introduir un if ... then ... fi després d’extreure el primer camp de la línia i comprovar si el fragment extret és una cadena nul·la [""]; de ser així, cal extreure’n el segon, que contindrà el codi que busquem. En canvi, si la primera cadena que hem extret no és nul·la, no cal fer-hi res més perquè ja hem obtingut el codi numèric que cercàvem, l’hem assignat a la variable $victima i podem emprar kill -9 $victima sense més complicació.

Implementació de la solució

Ús l’explique breument els blocs lògics que formen l’ordre:

 1. de primer, assigna a la variable $victima el valor del primer camp (victima=`ps -e | grep kodi.bin | tr " " ";" | cut -f1 -d \;`) ;
 2. si $victima es una cadena nul·la (if [ "$victima" = ""]), aleshores (then) assigna a $victima el valor del segon camp (victima=`ps -e | grep kodi.bin | tr " " ";" | cut -f2 -d \;`); finalment,
 3. mata l’aplicació utilitzant-ne l’indicador numèric correcte (kill -9 $victima).

Ja estava familiaritzat[2]Més que familiaritzat, n’estava fart. amb ps -e | grep kodi.bin per a obtindre l’indicador de l’aplicació que volia matar, així com amb kill -9. Vaig haver, però, de descobrir cut per a automatitzar l’extracció de l’indicador de l’aplicació, i de tr per a establir prèviament un separador de camps fàcil de manipular [;][3]Escalera, Sergio; Masip, David. Iniciació a l’administració de sistemes. Universitat de Barcelona, Dept. Matemàtica Aplicada i Anàlisi (presentació en pdf). Diapositives 182 i 183.. Com que estava desentrenat amb això del Bash, em va vindre bé consultar una breu introducció per refrescar conceptes molt bàsics[4]Suppi Boldrito, Remo. Programació d’ordres combinades (shell scripts). UOC. Document en pdf..

Espere que la representació dels tres tipus de cometes utilitzats en el codi siga la correcta! Els comandaments que proporcionen el codi numèric que s’ha d’assignar a $victima van entre accents greus [`]. La definició del àlies va entre cometes simples ['], cosa que obliga a emprar les cometes dobles ["] per indicar arguments a l’ordre tr.

Ara, sí, ja puc tancar el Kodi des del terminar de manera ràpida i còmoda.

Referències, comentaris, destrellats...

Referències, comentaris, destrellats...
1 Això sí, la diversió i tot el que he après en el procés no m’ho treu ningú 🙂 .
2 Més que familiaritzat, n’estava fart.
3 Escalera, Sergio; Masip, David. Iniciació a l’administració de sistemes. Universitat de Barcelona, Dept. Matemàtica Aplicada i Anàlisi (presentació en pdf). Diapositives 182 i 183.
4 Suppi Boldrito, Remo. Programació d’ordres combinades (shell scripts). UOC. Document en pdf.

Jugant amb l’Idèfix

0. Introducció: us presente l’Idèfix

Idèfix, l’entremaliat gosset d’Obèlix, obra de Goscinny i Uderzo.

No, el meu Idèfix no és cap gosset blanc entremaliat, sinó allò que fa alguns anys anomenàvem «ultraportàtil» («ultrabook», en deia la publicitat en anglès). De fet, va ser el primer ultraportàtil que es va comercialitzar per aquestes terres allà pel juliol del 2008: un ASUS EeePC 701, amb una unitat interna sòlida (no, no era encara un SSD com els actuals) de 4GB, amb 512 MB de RAM (que aviat vaig ampliar a 1 GB, bona decisió) i amb un processador Intel Celeron M a 600 Mhz.

En aquella època, els portàtils «normals» solien pesar al voltant de 3 kg i empraven pantalles de 15 polzades; amb 934 gr i una mida equiparable a la d’un llibre de tapa blana, aquest model va ser tota una revolució. D’acord que la pantalla, de només 7 polzades i resolució de 800×480, es troba una mica per sota del límit de la confortabilitat, i que el teclat es tan petit que acabe amb els dits endolorits si el faig servir gaire estona. Tanmateix, l’Idèfix em va ensenyar la diferència entre portàtil (1 kg) i transportable (3 kg).

Amb unes limitacions tan grans de recursos, el van fer funcionar amb una GNU/Linux molt adaptada, la Xandros, i cal reconèixer que anava molt bé. També es podia aconseguir amb una versió adaptada del Windows XP, però sembla que els compradors els tornaven l’endemà mateix perquè no era allò que esperaven.

Sí, aquest sí que és el meu Idèfix. Petitó, blanquet, entremaliat… era impossible triar-li un altre nom!

La Xandros, al cap d’algun temps, va deixar de tenir actualitzacions i això em va portar a instal·lar-hi altres distros. En un primer moment, la Lubuntu i la Bodhi Linux va anar-hi molt bé; aviat, però, els instal·ladors es negaren a funcionar perquè van passar a requerir un mínim de 5 GB d’espai en el disc dur. Per sort, l’Idèfix porta una ranura SD i, en targetes de fins a 32 GB, vaig instal·lar-hi diverses distros; dissortadament, això alentia moltíssim el sistema i, com que ja m’havia fet amb un altre ultraportàtil una mica més potent, el petit de la casa va quedar inactiu.

Els problemes per a mantindre en funcionament l’Idèfix, per tant, ja els podeu imaginar:

 • cada cop hi ha menys distribucions de 32 bits,
 • les poques que hi queden no són tan lleugeres com caldria (empren escriptoris lleugers, però ací en cal algun d’ultralleuger).
 • tot i que els requeriments mínims de disc dur són inferiors en alguns casos, l’instal·lador no permet instal·lar el sistema en la unitat interna de 4 GB de l’Idèfix, sinó que exigeix 5 GB.

Així, fins i tot la ultralleugera antiX es resistia a ser instal·lada sobre aquesta màquina per aquella limitació d’espai. Per sort, la meua imaginació em va suggerir que potser (potser!) hi havia alguna possibilitat, vist que, un cop instal·lada, l’antiX Base ocupa menys de 3 GB.

I la imaginació em va proposar:

 1. particionar la targeta perquè, en acabar el procés, contingués el /home, el /var el /tmp i la partició swap;
 2. instal·lar antiX sobre la targeta (en la partició /home);
 3. copiar el sistema de la targeta a la unitat interna;
 4. actualitzar el GRUB2 per iniciar des del sistema en la unitat interna, i
 5. modificar el fstab per ajustar el funcionament de les particions en la targeta.

Si tens experiència com a administrador de sistemes, tot aquest itinerari et deu semblar elemental, evident, senzillíssim; de fet, molt probablement coneixeràs alguna manera molt més senzilla i eficaç d’aconseguir l’objectiu. Jo sóc professor de literatura i, la veritat, dubtava molt que no se’m presentaren algunes dotzenes d’imprevistos abans d’arribar al final i no tenia clar si ho aconseguiria. Però, ací hem vingut a jugar, no? Doncs, em vaig posar a jugar amb l’Idèfix.

Tot seguit, us descric amb una mica més de detall el conjunt d’operacions que vaig acabar fent.

1. Particionar la targeta SD

Vaig agafar una targeta SD de 32 GB i la vaig dividir en quatre particions:

 1. sdb1, la més gran (27 GB), on instal·laria antiX en el primer pas i que, en acabar el procés, només contendria el /home (cosa que asseguraria una certa usabilitat a la màquina);
 2. sdb2, de 3 GB, on, al final, muntaria /var (aquí, per exemple, van a parar els paquets descarregats abans de ser instal·lats en el sistema; és un directori que pot créixer bastant i que no tenia gaire sentit deixar-lo en la unitat interna);
 3. sdb3, d’1 GB, on acabaria muntant /tmp per motius similars a l’anterior, i, finalment,
 4. sdb4, d’1 GB, que formataria com a swap.

2. Instal·lar antiX sobre la targeta i copiar la instal·lació a la unitat interna

Aquesta part em va resultar complexa, però fascinant:

 1. vaig inserir la targeta SD GB a l’Idèfix;
 2. vaig instal·lar antiX Base 19.3 a la targeta (això no tenia cap dificultat);
 3. un cop instal·lada, vaig copiar tot el contingut de la targeta a la unitat interna (Parted Magic, la distro live de manteniment, és ideal per a aquestes coses);
 4. vaig arrancar l’Idèfix amb l’antiX des de la targeta (en aquest punt, GRUB2 encara no sabia res de la instal·lació sobre la unitat interna);
 5. vaig fer un chroot i vaig passar el control a l’antiX de la unitat interna;
 6. vaig actualitzar el GRUB2 (cosa que va crear una entrada per a l’antiX actiu, és a dir, el de la unitat interna, i una altra per al que encara es trobava en la targeta), i
 7. vaig reiniciar la màquina: amb gran satisfacció, vaig comprovar que l’antiX arrancava sense problemes i que / estava correctament muntat a /dev/sda1 (la unitat interna) i no pas a /dev/sdb1 (la targeta).

3. Ajustos finals

La part més complicada havia funcionat tal com jo esperava (encara salte d’emoció al pensar-ho cada cop que encenc l’Idèfix). Em faltava, però, realitzar alguns ajustos menors; vaig engegar un altre cop des de un USB amb el Parted Magic i:

 1. sobre la targeta, en la partició del sdb1, vaig esborrar-ho tot i vaig deixar-hi només el contingut del /home;
 2. sobre el fstab, vaig crear les entrades corresponents a les particions /home, /var i /temp, que em permeten dedicar la major part de la unitat al sistema, i
 3. en la unitat interna, vaig recuperar una mica d’espai en esborrar tot el contingut de les particions /home, /var i /temp.

Després d’això, un altre reinici de l’Idèfix, des de l’antiX definitivament instal·lada a la unitat interna, em va servir per a comprovar que tot rutllava com havia calculat. Buf, quin descans…

4. Observacions sobre antiX 19.3

L’últim cop que havia instal·lat antiX anava per la versió 17. Tot i que aconseguia tot allò que prometia (fer funcionar una màquina de pocs recursos), tenia alguns inconvenients pràctics importants; el més destacat d’aquests inconvenients (per a mi) era el relacionat amb la connectivitat WiFi: l’aplicació que la controlava era talment manual que calia configurar la xarxa cada cop que iniciaves la màquina.

Ara que hi pense, potser vaig jo, que no vaig saber trobar la manera de fer-li memoritzar aquelles dades. Roman, però, el fet que no era ni intuïtiu ni senzill de fer.

En canvi, l’antiX 19.3, fins i tot el versió Base, proporciona l’aplicació Connman, que sí que recorda aquestes configuracions i et facilita la vida. I, en conjunt i de moment, aquesta versió m’està resultat molt més còmoda que l’anterior.

5. Conclusions

Tot i disposar d’un sistema actualitzat, l’Idèfix continua essent una màquina amb recursos molt limitats. Així, la major de les aplicacions que hi tinc instal·les són les que ja portava l’antiX Base, entre les que predominen les d’interfície CLI (em sembla que el Firefox és l’única aplicació gràfica destacable que portava, i l’única que he afegit després és Emacs). Per sort, estic acostumat a algunes aplicacions CLI i, per a l’ús que li estic donant (fer una ullada a la web i prendre alguna anotació), és suficient.

Després d’un parell de setmanes, vaig quedar tan satisfet d’aquesta versió que vaig acabar instal·lant antiX 19.3 Full sobre altres dues màquines també molt antigues i també amb molt pocs recursos: la HP Compaq nx 6110 (que acaba de complir 15 anys i només compta amb 1,5 GB de RAM) i la Dell Latitude 2110 (que acaba de fer-ne 12 i té una RAM de 2 GB). Així, doncs, les tres màquines de 32 bits que tinc en servei actiu treballen totes amb l’antiX, que s’ha convertit en la meua distro de referència per a aparells antics i limitats.

Tanmateix, reconec que antiX pot resultar incòmoda per a un usuari sense experiència amb els sistemes GNU/Linux. D’altra banda, la seua estètica és força austera, i això també pot fer enrere més d’un usuari. Ara bé, si l’objectiu principal és mantenir en funcionament màquines pobres en recursos, no ho dubteu, antiX us ofereix tot això més l’estabilitat i la riquesa de paquets de Debian, en la qual es basa. I això és, justament, el que jo buscava.

Martirologi de Yunohost (4) – Actualitzant a Yunohost 4.0

La setmana passada em vaig decidir a actualitzar el Yunohost i passar a la versió 4, que va sortir fa alguns mesos. La idea era seguir els apunts d’en Xaloc[1] i creuar els dits molt fort perquè tot anés bé. I, no, no puc dir que haja anat com la seda (tot i que em vaig sortir, no patiu). Us explicaré la meva epopeia en tres parts:

 1. El problema de les dependències cícliques
 2. La solució de l’accés via SSH
 3. El misteri de Nextcloud
 4. Conclusions

1. El problema de les dependències cícliques

Vaig començar l’operació aplicant els passos descrits pel Xaloc. Com que fa temps que se’m va desconfigurar l’accés per ssh, vaig accedir en local i, després d’actualitzar amb apt-get i amb aptitude, vaig executar les següents ordres:

# yunohost tools update
# yunohost tools upgrade --system
# yunohost tools migrations migrate

I, fins ací, tot va anar bé, cap missatge d’error. Els problemes van començar després de la següent ordre (ja ens havia avisat en Xaloc que aquí era on començava de debò l’actualització i que era el punt on podien aparèixer els problemes):

# yunohost tools migrations migrate --accept-disclaimer

L’execució es va aturar i em va donar un espaventós missatge d’error amb tota una llista de paquets que no havia pogut actualitzar i unes indicacions que, de primer, no em deien gran cosa:

Després d’un parell d’intents infructuosos, em vaig fixar en les darreres línies i vaig veure que feien referència a uns logs; vaig executar les ordres suggerides per accedir-hi:

# yunohost log display 20200504-205424-letsencrypt_cert_install-ggrappa.nohost.me --share
# yunohost log display 20210113-094613-tools_upgrade --share

Que, respectivament, em van crear els enllaços a sengles logs que vaig llegir amb atenció:

L’únic que hi vaig entendre és que hi havia un problema de dependències i no es podien instal·lar alguns paquets perquè mancava la versió adequada de php7.3-curl. Així, doncs, vaig intentar instal·lar aquest paquet amb apt-get:

# apt-get install php7.3-curl

Vaig obtenir un altre missatge d’error que m’indicava l’absència d’una dependència, el paquet libcur4. En repetir l’estratègia i tractar d’instal·lar-lo manualment, vaig obtenir una altra llista de dependències que no es podien resoldre, entre les quals… el paquet php7.3-curl : és això el que s’entén per dependència cíclica, oi?[2]

Després d’una lenta i llarga sèrie d’intents infructuosos (i gairebé desesperants) vaig tindre una intuïció: el dia anterior havia afegit al Yunohost una aplicació, CodiMD[3], que m’havia semblat molt interessant; però, per algun motiu, la instal·lació no havia anat bé, no apareixia en llista d’aplicacions instal·lades que em mostrava la interfícies gràfica, però sí apareixia en la llista si la demanava per terminal:

# yunohost app list

D’altra banda, semblava accessible via web… tot i que tampoc aconseguia entrar-hi). Així, doncs, la vaig desinstal·lar.

# yunohost app remove codimd

Després d’això, i per precaució, vaig fer una actualització emprant les eines habituals de Debian:

# apt-get update ; apt-get -y upgrade ; aptitude update ; aptitude -y safe-upgrade

Finalment, vaig recomençar el procés amb aquelles quatre ordres del principi:

# yunohost tools update
# yunohost tools upgrade --system
# yunohost tools migrations migrate
# yunohost tools migrations migrate --accept-disclaimer

I, per fi, el sistema es va actualitzar (i vaig ballar una conga d’u al voltant de la taula).

2. La solució de l’accés via SSH

Feia mesos, però, que el meu Yunohost arrossegava un problema: en algun moment, i no he pogut esbrinar per quina causa, l’accés en local via ssh havia deixat de funcionar. Com que tinc la Raspberry connectada a la tele i puc accedir-hi en local en qualsevol moment, havia anat postposant la cerca d’una solució a aquest inconvenient.

Xaloc m’havia aconsellat de resoldre-ho abans d’iniciar l’actualització, però… vaig pensar que potser (potser!) l’actualització solucionaria el problema (la documentació[4] que vaig consultar em va resultar una mica complexa: ja no tinc les neurones de quan era jove!) i, bé, així ha estat: en un moment de l’actualització (l’última, la que va funcionar), el procés es va interrompre per preguntar-me què havia de fer respecte al fitxer de configuració del ssh (no me’n vaig apuntar el detalls): conservar-ne la versió antiga o instal·lar-ne la nova. Vaig optar per la segona opció.

Quan va acabar la instal·lació, vaig intentar accedir al servidor des d’una altra màquina via ssh: no vaig poder, però vaig observar que l’error que em donava era diferent. Vaig investigar una mica[4], vaig modificar una línia en aquell fitxer, vaig reiniciar el servei ssh i… solucionat!

3. El misteri de Nextcloud

Després d’actualitzar el sistema, vaig comprovar que algunes aplicacions no estaven al dia: Jirafeau, Moodle i Nextcloud. Via interfície web vaig actualitzar les dues primeres amb normalitat. Tanmateix, Nextcloud em va donar error i no va romandre en la versió 19.0.3 (l’actual és la 20).

Vaig intentar actualitzar aquesta peça fonamental del meu servidor via terminal amb l’ordre:

# yunohost app upgrade nextcloud

Els logs indicaven un problema per l’existència prèvia d’un backup d’aquesta aplicació. He investigat una mica (l’opció --help de l’ordre yunohost és una meravella), he obtingut la llista dels backups existents amb:

# yunohost backup list

He descobert que hi havia dos del Nextcloud i els he esborrat amb:

# yunohost backup delete nextcloud-pre-upgrade1
# yunohost backup delete nextcloud-pre-upgrade2

Després, he tornat a intentar actualitzar l’aplicació, però he obtingut un altre tipus d’error que no vaig saber interpretar. Per sort, un parell de dies després, vaig tornar a actualitzar el sistema (amb apt-get i aptitude), vaig tornar a intentar l’actualització de Nextcloud i, finalment, es va dur a terme satisfactòriament.

4. Conclusions

4.1. Complexitat

El procés d’actualització de Yunohost és complex:

 1. en primer lloc, actualitza la versió de la distro (Debian ha passat de la versió 9 a la 10);
 2. després, actualitza Yunohost (de 3.89a 4.14.4);
 3. finalment, cal comprovar si hi ha alguna aplicació de Yunohost pendent d’actualització i fer-ho manualment.

Això vol dir que el procés és llarg i que les complicacions són inevitables: cal temps i cal assegurar-nos de poder obtenir tota la informació complementària que ens puga caldre. I és molt recomanable tindre accés físic al servidor: jo no m’atreviria a intentar-ho en remot, per si falla la connexió.

4.2. Simplicitat

Els autors de Yunohost fan una feina extraordinària i ens ofereixen una eina que simplifica enormement, no només la creació i el manteniment d’un servidor amb múltiples funcions, sinó que també simplifica la tasca d’actualització de versió: no vull pensar com hauria estat de complicat intentar tots aquests passos manualment!

En particular, la gestió via terminal amb l’ordre yunohost és molt clara, increïblement intuïtiva (les ordres es poden intuir si saps què vols fer —i si saps dir-ho en anglès, és clar—). A més a més, l’opció --help soluciona tots els dubtes d’una manera clara i amb explicacions molt simples i directes. Crec que, molt ràpidament, aniré deixant de banda la interfície web (que també és clara i eficaç, atenció) i aniré passant al terminal per a la major part de les tasques de manteniment.

4.3. Precaucions

És molt important comprovar, abans d’intentar instal·lar una nova aplicació de Yunohost, si és compatible o no amb la nostra arquitectura, en especial si treballem amb una Raspberry.

Anàlogament, cal evitar les aplicacions poc estables (no he patit encara aquest problema, però imagine que podria donar problemes similars a l’anterior).

4.4. El futur

Hi ha aplicacions que no funcionen sobre la Raspberry i que m’interessen molt, com ara aquest CodiMD, però també Jitsi i OnlyOffice. Per poder instal·lar-les, hauria de migrar el meu sistema a un PC (no m’atrau la idea de llogar espai en un servidor comercial: vull tenir les meues dades a casa, aquesta és la gràcia de Yunohost). Crec que tinc la màquina adequada per a aquest projecte i només és qüestió de temps.


[1] Mini resum d’en Xaloc

[2] Vaig intentar resoldre les dependències cícliques aplicant les instruccions d’aquest article, però no vaig obtenir cap resultat (la dependència cíclica semblava un símptoma, no pas l’origen del problema). Tot i això, el text em va resultar clar.

[3] Marcel Costa em va comentar, després, que CodiMD no funciona en la Raspberry, de manera que, sí, aquesta devia ser la causa del problema.

[4] Habilitar usuario root en conexiones ssh en Debian

Martirologi de Yunohost (3): la contrasenya rebel

Per algun motiu que encara no he pogut investigar, fa dies que no em puc connectar al servidor via ssh (ja he trobat informació sobre aquest problema: ara només en manca trobar-hi temps). Com que també he tingut alguna dificultat amb les actualitzacions via interfície web, això m’ha obligat a connectar la Raspberry a un monitor i administrar en local. I aquí he trobat una altre petit entrebanc: en introduir la contrasenya de root, el sistema no la reconeixia.

He revisat la llista de contrasenyes, m’he assegurat que estava emprant la contrasenya correcta… però el Debian continuava a respondre’m que no, que aquella no era.

Al final, de pura casualitat, he recordat que la contrasenya inclou alguns caràcters especials (ja sabeu, d’aquells que tant recomanen introduir en les contrasenyes per tal de fer-les més fortes, |@#~½æßðđ…). Aquests caràcters tenen la virtut (ehem…) de canviar de lloc per a cada distribució de teclat, i era aquí on radicava el problema: a la Debian, encara tinc configurat el teclat US, a diferència de la resta d’ordinadors, on tinc ES-ca i aquests caràcters rars es troben on toca. Total, que només he hagut de descobrir sota quina tecla s’amagaven aquests caràcter i ja he pogut accedir-hi amb normalitat.

Buf, quin ensurt més absurd.

(Sí, ja ho sé: ara toca configurar les locals de la Debian a ES-ca. M’ho deixe apuntat per ací per a recordar-ho.)

Martirologi de Yunohost (2): error 502 en Moodle

Ahir, mentre treballava normalment amb Moodle (clonava un element), em va tornar l’error 502 Bad Gateway. En veure que insistia, vaig començar a cercar informació sobre el tema: la conseqüència immediata era que alguna cosa anava malament en el Moodle (però és evident que no tinc els coneixements necessaris per esbrinar el què, i encara menys per a trobar-ne la solució).

La primera opció va ser reiniciar TOT el servidor Yunohost. I va funcionar, vaig poder accedir al Moodle… durant un parell de minuts, fins que l’error 502 va reaparèixer.

El segon intent va ser actualitzar Yunohost via ssh:

# apt-get update ; apt-get -y upgrade ; aptitude update ; aptitude -y upgrade
# apt-get clean ; apt-get autoclean ; apt-get -y autoremove
# reboot

I vaig poder tornar a accedir al Moodle… durant un altre parell de minuts.

El tercer intent va ser via la interfície web d’administració del Yunohost: hi vaig descobrir que hi havia un actualització disponible per al Moodle (del paquet moodle-3.9.0 al paquet moodle-3.9.0-ynh1): la vaig aplicar (juntament amb una altre que em mostrava per a Nextcloud), el servidor es va reiniciar i, afortunadament, l’error 502 no se m’ha tornat a presentar.

Continue sense saber quin era el problema (no sóc informàtic, ja ho sabeu). Afortunadament, sembla que els xicots de Yunohost l’havien identificat i n’havien inclòs la solució en aquella actualització. Que el nom del paquet incloga les sigles ynh i que no canvie numeració respecte a l’anterior em fa sospitar que no es tracta de cap problema propi del Moodle, sinó de la manera com aquest «funciona» dins de Yunohost. Però potser estic completament equivocat.

El que és important és comprovar que Yunohost és un projecte molt viu, molt actiu, i que els seus programadors detecten i solucionen els problemes molt ràpidament: abans que jo me’l trobés, ells ja l’havien solucionat. Cosa que em recorda que hauré de pensar a col·laborar amb el projecte d’alguna manera concreta, més enllà de fer-ne difusió.

Martirologi de Yunohost (1): programant reinicis amb cron

Després de la instal·lació de Yunohost en una RaspberryPi 3+ B (cosa que no m’hauria plantejat abans d’escoltar les explicacions d’en Xaloc) per a confeccionar i mantenir el meu servidor domèstic (on, entre altres coses, s’allotja aquest blog), em vaig emocionar afegint-hi un grapat de serveis que potser (potser) han tingut alguna cosa a veure amb la penjada que el pobre animalet va patir fa uns dies: li demane massa a la modestíssima Raspy? No ho sé.

L’incident, a més, em va pillar lluny de casa i, fins que no hi vaig tornar, la cosa no tenia solució. En local, després de reiniciar la màquina (dir-li «màquina» a una Raspy, tot i ser semànticament correcte, continua semblant-me un acudit), se’m va ocórrer afegir al cron l’ordre de reiniciar (reboot) cada 24 hores, de matinada, en un horari que difícilment em pot afectar. No sé si això previndrà el problema, però, ara mateix, no tinc temps per investigar res més.

Toquem ferro i, sobretot, continuem amb aquesta aventura apassionant.

ReEDICIÓ: QUELCOM NO FURULA (3-9-20)

L’ordre que li vaig passar al cron no fa res. L’he corregida afegint-hi l’usuari que l’executa, root, però continua sense funcionar. He d’investigar si Yunohost porta alguna modificació al funcionament del cron.